TRAN THI PHUONG
77 TRUNG VAN, THANH XUAN, HA NOI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 2
Khách viếng thăm 45
Ngày mở gian hàng 05/12/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
PHIÊN BẢN ĐIỆN THOẠI 8800 GOLD BLACK COPY (2.994)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.200.000 VNĐ1.080.000 VNĐ
Cập nhật: 15-12-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NOKIA 6700 HÀNG CÔNG TY CŨGIÁ CHỈ 2, 4TR BẢO (2.073)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.200.000 VNĐ1.080.000 VNĐ
Cập nhật: 06-12-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]