RỒNG VIỆT
SỐ 42, ĐƯỜNG SỐ 7, P. TÂN KIỂNG, Q7.TP HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 13
Khách viếng thăm 1.188
Ngày mở gian hàng 06/12/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT (2.110)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 29-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN ĐO ÁP SUẤT KHÍ NÉN | HÃNG GEORGIN – (326)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 09-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (244)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 06-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K121 SENECA (171)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 02-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ CAN K (170)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN ÁP SUẤT MÀNG (325)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 24-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ (480)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 19-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BIẾN DÒNG 0-150A RA 4-20MA, 0-10V (564)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 11-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 3 DÂY (638)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CT DÒNG ANALOG 4-20MA (715)
Hãng sản xuất: COMET
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 03-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NƯỚC (727)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 03-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU 0-5A SANG 4-20MA (325)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 13-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
5 BỘ CÁCH LY TÍN HIỆU 4-20MA THƯỜNG DÙNG (583)
Hãng sản xuất: COMET
Giá:  50.000 VNĐ
Cập nhật: 10-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]