CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN XUYÊN
TẦNG 2 TTTM - ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ - TP BẮC GIANG
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Gạch nung 3
Ngói nung 4
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 84
Ngày mở gian hàng 08/01/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
NGÓI MŨI 150X200MM (293)
Hãng sản xuất: TAXUCO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GẠCH NEM (GẠCH LÁT NỀN) (282)
Hãng sản xuất: TAXUCO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NGÓI ÚP NÓC 350 (275)
Hãng sản xuất: TAXUCO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NGÓI CHIẾU 150X200MM (278)
Hãng sản xuất: TAXUCO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NGÓI LỢP 22V/M2 (278)
Hãng sản xuất: TAXUCO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GẠCH TUYNEL 6 LỖ (286)
Hãng sản xuất: TAXUCO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GẠCH XÂY TUYNEL 2 LỖ (287)
Hãng sản xuất: TAXUCO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]