CÔNG TY TNHH SINH PHẨM SỐ 1 KHÁNH HÒA
QL 1 A, KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU, CAM LÂM, KHÁNH HÒA
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Thuốc thú y thủy sản 2
Sản phẩm khác 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 1.095
Ngày mở gian hàng 22/01/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CUNG CẤP MEN VI SINH, ENZYME TỔNG HỢP XỬ LÝ (4.057)
Hãng sản xuất: BIOPRO KHÁNH HÒA
Giá:  50.000 VNĐ
Cập nhật: 14-05-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỔ SUNG KHOÁNG GIẢM STRESS CHO TÔM (10.747)
Hãng sản xuất: BIOPRO KHÁNH HÒA
Giá:  22.000 VNĐ
Cập nhật: 04-03-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHẾ PHẨM MEN VI SINH TIÊU HÓA SỐNG CHO LỢN (12.033)
Hãng sản xuất: BIOPRO KHÁNH HÒA
Giá:  50.000 VNĐ
Cập nhật: 19-02-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]