CHÂU THỊ HỒNG HẠNH
258/7 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, TPHCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy hủy giấy 10
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 10
Khách viếng thăm 547
Ngày mở gian hàng 26/02/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) GBC AUTO+60X (3.384)
Hãng sản xuất: GBC TẬP ĐOÀN MỸ
Giá:  4.950.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) GBC 22SM (3.386)
Hãng sản xuất: GBC TẬP ĐOÀN MỸ
Giá:  6.185.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO GRAND (3.474)
Hãng sản xuất: DINO CỦA ĐỨC
Giá:  7.500.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO DELUXE (3.468)
Hãng sản xuất: DINO CỦA ĐỨC
Giá:  5.300.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) EBA 1120S (3.463)
Hãng sản xuất: EBA CỦA ĐỨC
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO 22 C BY (3.464)
Hãng sản xuất: EBA CỦA ĐỨC
Giá:  3.800.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO STAR (3.466)
Hãng sản xuất: DINO CỦA ĐỨC
Giá:  2.600.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) GBC DUO (3.476)
Hãng sản xuất: GBC TẬP ĐOÀN MỸ
Giá:  3.080.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) ALPHA CONFETY (3.473)
Hãng sản xuất: ACCO MỸ
Giá:  1.760.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) ALPHA RIBBON (3.463)
Hãng sản xuất: ACCO MỸ
Giá:  1.280.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]