CHÂU THỊ HỒNG HẠNH
258/7 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, TPHCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy hủy giấy 10
Đồ dùng cho bé 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 11
Khách viếng thăm 374
Ngày mở gian hàng 26/02/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) GBC AUTO+60X (3.360)
Hãng sản xuất: GBC TẬP ĐOÀN MỸ
Giá:  4.950.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) GBC 22SM (3.358)
Hãng sản xuất: GBC TẬP ĐOÀN MỸ
Giá:  6.185.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO GRAND (3.437)
Hãng sản xuất: DINO CỦA ĐỨC
Giá:  7.500.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO DELUXE (3.437)
Hãng sản xuất: DINO CỦA ĐỨC
Giá:  5.300.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) EBA 1120S (3.436)
Hãng sản xuất: EBA CỦA ĐỨC
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO 22 C BY (3.437)
Hãng sản xuất: EBA CỦA ĐỨC
Giá:  3.800.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) DINO STAR (3.437)
Hãng sản xuất: DINO CỦA ĐỨC
Giá:  2.600.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) GBC DUO (3.437)
Hãng sản xuất: GBC TẬP ĐOÀN MỸ
Giá:  3.080.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) ALPHA CONFETY (3.436)
Hãng sản xuất: ACCO MỸ
Giá:  1.760.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY (MÁY HỦY TÀI LIỆU) ALPHA RIBBON (3.437)
Hãng sản xuất: ACCO MỸ
Giá:  1.280.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GA CHỐNG THẮM 100% GOODMAMA (3.630)
Hãng sản xuất: GOODMAMA
Giá:  450.000 VNĐ
Cập nhật: 10-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]