CHÂU THỊ HỒNG HẠNH
258/7 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, TPHCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 27
Khách viếng thăm 291
Ngày mở gian hàng 26/02/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
GA CHỐNG THẮM 100% GOODMAMA (3.610)
Hãng sản xuất: GOODMAMA
Giá:  450.000 VNĐ
Cập nhật: 10-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GA CHỐNG THẤM 100% GOODMAMA (2.103)
Hãng sản xuất: GOODMAMA
Giá:  550.000 VNĐ
Cập nhật: 03-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+600M (687)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  52.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY CÔNG NGHIỆP EBA-2331S (676)
Hãng sản xuất: HÃNG EBA CỦA ĐỨC
Giá:  42.780.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SWINGLINES CS30-36 (674)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  43.630.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+600X (682)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  40.960.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC RLX 20 (683)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  39.900.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC RLS 32 (682)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  33.050.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY CÔNG NGHIỆP EBA-2127S (676)
Hãng sản xuất: HÃNG EBA CỦA ĐỨC
Giá:  25.700.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+300M (682)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  22.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+300 X (681)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  18.800.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SHREDMASTER PRO 65C (673)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  18.900.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SHREDMASTER PRO 64C (673)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  18.170.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY LIÊN TỤC GBC MERCURY RDS 2250 (677)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  14.750.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+130M (682)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  12.500.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SHREDMASTER 35SX (672)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  10.450.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2