CHÂU THỊ HỒNG HẠNH
258/7 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, TPHCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy hủy giấy 25
Mẹ và bé khác 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 26
Khách viếng thăm 144
Ngày mở gian hàng 26/02/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
GA CHỐNG THẤM 100% GOODMAMA (2.078)
Hãng sản xuất: GOODMAMA
Giá:  550.000 VNĐ
Cập nhật: 03-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+600M (671)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  52.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY CÔNG NGHIỆP EBA-2331S (664)
Hãng sản xuất: HÃNG EBA CỦA ĐỨC
Giá:  42.780.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SWINGLINES CS30-36 (663)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  43.630.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+600X (670)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  40.960.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC RLX 20 (671)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  39.900.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC RLS 32 (670)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  33.050.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY CÔNG NGHIỆP EBA-2127S (664)
Hãng sản xuất: HÃNG EBA CỦA ĐỨC
Giá:  25.700.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+300M (670)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  22.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+300 X (668)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  18.800.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SHREDMASTER PRO 65C (662)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  18.900.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SHREDMASTER PRO 64C (661)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  18.170.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY LIÊN TỤC GBC MERCURY RDS 2250 (663)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  14.750.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+130M (667)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  12.500.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC SHREDMASTER 35SX (661)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  10.450.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY HỦY GIẤY GBC AUTO+130X (668)
Hãng sản xuất: HÃNG GBC CỦA MỸ
Giá:  9.200.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2