CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT
58 ĐƯỜNG SỐ 45 , PHƯỜNG 14 , QUẬN GÒ VẤP , T/PHCM , VIỆT NAM.
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 11
Khách viếng thăm 1.172
Ngày mở gian hàng 08/03/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ĐẠI LÝ MÁY CHIẾU LASER LASIC (1.915)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CHIẾU LASIC LASER - CẢM BIẾN QUANG LASIC (1.890)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.200.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LASER LASIC VIETNAM (1.906)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.100.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CHIẾU DÒNG LASER LASIC KML-23XX-2024V (1.992)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ BƠM KOSHIN (2.945)
Hãng sản xuất: KOSHIN
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BƠM KOSHIN VIỆT NAM (2.946)
Hãng sản xuất: KOSHIN
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ KOSHIN VIỆT NAM (2.923)
Hãng sản xuất: KOSHIN
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
EUROTHERM VIETNAM (2.647)
Hãng sản xuất: EUROTHERM
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ POWER CONTROL EUROTHERM (2.641)
Hãng sản xuất: EUROTHERM
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ ĐIỀU KHIỂN EUROTHERM (2.646)
Hãng sản xuất: EUROTHERM
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ COMITRONIC VIỆT NAM (2.637)
Hãng sản xuất: COMITRONIC
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]