CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT
58 ĐƯỜNG SỐ 45 , PHƯỜNG 14 , QUẬN GÒ VẤP , T/PHCM , VIỆT NAM.
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 12
Khách viếng thăm 888
Ngày mở gian hàng 08/03/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ĐẠI LÝ MÁY CHIẾU LASER LASIC (1.885)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CHIẾU LASIC LASER - CẢM BIẾN QUANG LASIC (1.878)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.200.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LASER LASIC VIETNAM (1.881)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.100.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CHIẾU DÒNG LASER LASIC KML-23XX-2024V (1.958)
Hãng sản xuất: LASIC
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ BƠM KOSHIN (2.915)
Hãng sản xuất: KOSHIN
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BƠM KOSHIN VIỆT NAM (2.914)
Hãng sản xuất: KOSHIN
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ KOSHIN VIỆT NAM (2.907)
Hãng sản xuất: KOSHIN
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
EUROTHERM VIETNAM (2.623)
Hãng sản xuất: EUROTHERM
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ POWER CONTROL EUROTHERM (2.616)
Hãng sản xuất: EUROTHERM
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ ĐIỀU KHIỂN EUROTHERM (2.617)
Hãng sản xuất: EUROTHERM
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ COMITRONIC VIỆT NAM (2.615)
Hãng sản xuất: COMITRONIC
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐỘNG CƠ HỘP SỐ BAUER (2.444)
Hãng sản xuất: BAUER
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]