TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIẾN TẠO
628/7 (SỐ CŨ 2/4) PHAN VĂN TRỊ, P.10, Q. GÒ VẤP, TP.HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đào tạo ngoại ngữ 5
Sản phẩm khác 2
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 958
Ngày mở gian hàng 20/03/2018
  ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ
KHAI GIẢNG IELTS THÁNG 7 8 9 TẠI CET GÒ VẤP (405)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIỀN TẠO
Giá:  7.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG IELTS SUMMER 2019 TẠI CET GÒ VẤP (568)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIỀN TẠO
Giá:  7.000.000 VNĐ
Cập nhật: 15-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ LỚP IELTS CẤP TỐC QUẬN GÒ VẤP (177)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIỀN TẠO
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
IELTS CẤP TỐC TẠI QUẬN GÒ VẤP (1.260)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIẾN TẠO
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 20-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
IELTS CẤP TỐC TẠI QUẬN GÒ VẤP . (1.257)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIẾN TẠO
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 20-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]