THIETBIPHUNTUOIBM
SỐ 2 - NGÕ 238 HOÀNG QUỐC VIỆT - TP HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Nông nghiệp khác 1
Sản phẩm khác 21
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 22
Khách viếng thăm 222
Ngày mở gian hàng 31/03/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG NHÀ KÍNH (313)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 12-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ MÀNG TRỒNG RAU, NẸP GÀI NHÀ MÀNG, (469)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1,000.0 $990.0 $
Cập nhật: 10-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT BÌNH MINH (549)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 07-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI QUẢNG TRƯỜNG, TƯỚI SÂN VẬN ĐỘNG (703)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 05-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (2.982)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (2.982)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÓ 1000M2 TRỒNG RAU SẠCH TRONG NHÀ LƯỚI. (3.372)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 21-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT, THIẾT BI TƯỚI NHỎ GIỌ (4.040)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 18-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ NHÀ KÍNH, CUNG CẤP VẬT TƯ NHÀ KÍNH. (2.609)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH, NHÀ KÍNH PHƠI NÔNG SẢN. (2.353)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN, VÒI PHUN TƯỚI CẢNH QUAN. (2.742)
Hãng sản xuất: HUNTER MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL, NHÀ MÀNG TRỒNG DƯA LƯỚI (2.898)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL. (2.889)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN, HỆ THỐNG TƯỚI CẢNH QUAN (4.081)
Hãng sản xuất: HUNTER MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 13-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH, MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH ISRAEL. (3.769)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 12-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT, BÁN VÒI PHUN NGHỆ THUẬT (1.738)
Hãng sản xuất: ĐÀI LOAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2