THIETBIPHUNTUOIBM
SỐ 2 - NGÕ 238 HOÀNG QUỐC VIỆT - TP HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 20
Khách viếng thăm 454
Ngày mở gian hàng 31/03/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
THIẾT BỊ NHÀ KÍNH, MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL, (2.182)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ NHÀ KÍNH, MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL (2.171)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP (1.770)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VALVE ĐIỆN TỪ QCV HUNTER, VALVE ĐIỆN TỪ ICV, (1.442)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG NHÀ KÍNH (1.448)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG NHÀ KÍNH (873)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 12-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ MÀNG TRỒNG RAU, NẸP GÀI NHÀ MÀNG, (967)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1,000.0 $990.0 $
Cập nhật: 10-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT BÌNH MINH (865)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 07-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI QUẢNG TRƯỜNG, TƯỚI SÂN VẬN ĐỘNG (867)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 05-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (2.988)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (2.985)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÓ 1000M2 TRỒNG RAU SẠCH TRONG NHÀ LƯỚI. (3.379)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 21-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT, THIẾT BI TƯỚI NHỎ GIỌ (4.049)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 18-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ NHÀ KÍNH, CUNG CẤP VẬT TƯ NHÀ KÍNH. (2.614)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH, NHÀ KÍNH PHƠI NÔNG SẢN. (2.356)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN, VÒI PHUN TƯỚI CẢNH QUAN. (2.746)
Hãng sản xuất: HUNTER MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2