WAN
333/26 (HẺM 333) ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 9, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Nhà hẻm 7
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 66
Ngày mở gian hàng 10/04/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CHÍNH CHỦ SỔ HỒNG, 80M2, 3M6X11, AN NINH, GẦN CH (2.212)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.200.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÍNH CHỦ SỔ HỒNG, 80M2, 3M6X11, AN NINH, GẦN CH (2.214)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.200.000.000 VNĐ
Cập nhật: 26-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÍNH CHỦ SỔ HỒNG, 80M2, 3M6X11, AN NINH, GẦN CH (2.635)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.200.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÍNH CHỦ SỔ HỒNG, 80M2, 3M6X11, AN NINH, GẦN CH (2.400)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.200.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÍNH CHỦ SỔ HỒNG, 80M2, 3M6X11, AN NINH, GẦN CH (2.001)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.200.000.000 VNĐ
Cập nhật: 22-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÍNH CHỦ SỔ HỒNG, 80M2, 3M6X11, AN NINH, GẦN CH (1.084)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.200.000.000 VNĐ
Cập nhật: 20-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÍNH CHỦ SỔ HỒNG, 80M2;3.6X11, AN NINH, GẦN CH (1.550)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.200.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]