CÔNG TY TNHH HÀO NGUYÊN HỒNG
118/36 PHAN HUY ÍCH, PHƯỜNG 15, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 16
Khách viếng thăm 57
Ngày mở gian hàng 02/05/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BÓNG KÍN NƯỚC CAO CẤP 18W, 28W, 38W, 48W B (2.401)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  89.000 VNĐ
Cập nhật: 28-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÓNG LED TRỤ NHÔM CAO CẤP (2.401)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  78.000 VNĐ
Cập nhật: 28-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PANEL ÂM TRẦN 600X600 (2.507)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  600.000 VNĐ
Cập nhật: 16-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ÂM TRẦN 12W CAO CẤP TRÒN TRẮNG (3.599)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  118.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ÂM TRẦN 6W CAO CẤP TRÒN TRẮNG (3.600)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  84.000 VNĐ72.240 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TRÒN 18W (2.739)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  210.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TRÒN 15W (2.739)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  180.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TRÒN 12W (2.739)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  150.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TRÒN 9W (2.739)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TRÒN 6W (2.738)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  90.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
DOWLIGHT 3 MÀU CAO CẤP (2.660)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  120.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ T8 LIỀN MÁNG 1M2 & 6 TẤC AS TRẮNG (2.662)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  112.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN LED PHA MỎNG 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150 (2.663)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN BÁO THOÁT HIỂM EXIT TRÁI - PHẢI (2.660)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  160.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN BÁO THOÁT HIỂM EXIT LỐI THOÁT (2.661)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  160.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN NGUYỆT 36W, 50W (1M2) (2.659)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]