CÔNG TY TNHH HÀO NGUYÊN HỒNG
118/36 PHAN HUY ÍCH, PHƯỜNG 15, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 15
Khách viếng thăm 655
Ngày mở gian hàng 02/05/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BÓNG LED TRỤ NHÔM CAO CẤP (7.063)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  129.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÓNG LED TRỤ NHÔM CAO CẤP (7.061)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  129.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LED TRỤ NHÔM CAO CẤP 18W, 28W, 38W, 48W (7.063)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  108.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN CÔNG XƯỞNG THÔNG DỤNG (7.063)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  390.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHA 20W DÀY VỎ ĐEN ĐỦ WATT (7.062)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  435.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN BÁO THOÁT HIỂM EXIT LỐI THOÁT (7.062)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  158.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐUI ĐÈN CẢM ỨNG CHUYỂN ĐỘNG (7.064)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  182.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PANEL ÂM TRẦN 300X300 (7.062)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  400.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PANEL ÂM TRẦN 600X600 (7.064)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ÂM TRẦN 12W TRÒN TRẮNG (7.064)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  155.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ÂM TRẦN 9W TRÒN TRẮNG (7.064)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  205.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ÂM TRẦN 6W TRÒN TRẮNG (7.063)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  95.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
DOWLIGHT 3 MÀU CAO CẤP (7.065)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  132.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT (4.324)
Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÀO NGUYÊN HỒNG
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 12-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHA MỎNG LED DÁN 30W, 50W, 100W (3.303)
Hãng sản xuất: THẮP SÁNG
Giá:  303.000 VNĐ272.700 VNĐ
Cập nhật: 02-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]