BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, TP. HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Sản phẩm khác 42
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 45
Khách viếng thăm 157
Ngày mở gian hàng 21/05/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT, THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ (546)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT TRONG N (624)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT KẾ NHÀ LƯỚI, BÁO GIÁ LƯỚI TRỒNG RAU SẠC (624)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI NHÀ MÀNG, MUA LƯỚI TRỒNG RAU Ở ĐÂU, (624)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PE NHÀ KÍNH, BÁN MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH, BÁN (1.179)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL, MÀNG NHÀ KÍNH TỐT N (1.257)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, CHI PHÍ LẮP ĐẶT HỆ TH (1.335)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 10-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT GIÁ CỰC MỀM, GIÁ BÁN HỆ THỐNG T (1.335)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 10-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT KẾ NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU, BẢN VẼ THIẾT KẾ (1.335)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 09-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG 32 MESH, LƯỚI CHẮN CÔN TR (1.491)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 09-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL, MÀNG NHÀ KÍNH NÔNG (1.491)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH NÔNG NGHIỆP, GIÁ MÀNG NHÀ KÍNH (1.569)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT DẢI LUỐNG AZUD, ỐNG TƯỚI NH (1.881)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 04-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
DÂY PE NHỎ GIỌT AZUD TÂY BAN NHA, ỐNG MỀM TƯỚ (1.881)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 04-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT TƯ NHÀ MÀNG, BĂNG KEO DÁN MÀNG, SỢI SE DƯ (1.959)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 03-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT TƯ NHÀ MÀNG, BĂNG KEO DÁN MÀNG, SỢI SE DƯ (2.116)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 03-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »