THUHUYEN793160
405 NGUYỄN KHOÁI THANH TRÌ HOÀNG MAI HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 10
Khách viếng thăm 56
Ngày mở gian hàng 28/05/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY KHOAN BETONG (705)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN PHÂN PHỐI CÁC LOẠI MÁY HÀN ỐNG NHIỆT (1.853)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 09-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CƯA XÍCH (1.856)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 07-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN PHÂN PHỐI CÁC LOẠI MÁY CHÀ TƯỜNG (2.013)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 04-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN PHÂN PHỐI CÁC LOẠI MÁY CẮT NHÔM TRUNG (2.558)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 02-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CẮT RÃNH TƯỜNG 5 LƯỠI (2.642)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 01-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BUÔC THÉP (2.634)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 01-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN PHÂN PHỐI CÁC LOẠI MÁY KHOAN PIN TRUNG (2.578)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 30-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN PHÂN PHỐI CÁC LOẠI MÁY KHOAN CẦM TAY T (2.495)
Hãng sản xuất: ACZ
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY ĐỘT THỦY LỰC CẦM TAY (2.097)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]