ĐẤT NỀN BECAMEX KCN BÀU BÀNG
0941420908
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất nền dự án 10
Sản phẩm khác 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 13
Khách viếng thăm 31
Ngày mở gian hàng 01/08/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX CHỦ ĐẦU TƯ KCN BÀU BÀNG (1.436)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  319.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX CHỦ ĐẦU TƯ KCN BÀU BÀNG (1.594)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  320.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX 320TR/NỀN KCN BÀU BÀNG (1.594)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  320.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN BECAMEX TTHC HUYỆN BÀU BÀNG (1.830)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  279.000.000 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN BECAMEX TTHC HUYỆN BÀU BÀNG (1.831)
Hãng sản xuất: 279000000
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 07-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN BECAMEX TTHÀNH CHÍNH HUYỆN BÀU BÀNG (1.826)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  320.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ GREEN CITY KCN BÀU BÀN (2.143)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  279.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX GREEN CITY KCN BÀU BÀNG (2.141)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  288.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX KCN BÀU BÀNG( GIAI ĐOẠN 1 (2.377)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  288.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX KCN BÀU BÀNG (GIAI ĐOẠ (2.608)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  286.000.000 VNĐ
Cập nhật: 02-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX KCN BÀU BÀNG (2.612)
Hãng sản xuất: BECAMEX
Giá:  286.000.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]