HAHOAHONG
TẦNG 3, SỐ 142 TRUNG KÍNH, P. YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Hệ thống bơm nước nóng 7
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 1.000
Ngày mở gian hàng 07/09/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY BƠM NHIỆT BỂ BƠI YASBP-020HL (7.594)
Hãng sản xuất: YASBP
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BƠM NHIỆT BỂ BƠI KITA DE-150W/DY (7.503)
Hãng sản xuất: KITA
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BƠM NHIỆT BỂ BƠI KITA DE-27W/DY (7.500)
Hãng sản xuất: KITA
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BƠM NHIỆT BỂ BƠI KITA DE-92W/DY (7.511)
Hãng sản xuất: KITA
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BƠM NHIỆT BỂ BƠI KITA DE-46W/DY (7.505)
Hãng sản xuất: KITA
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BƠM NHIỆT BỂ BƠI YASA-135HL (7.504)
Hãng sản xuất: YASA
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BƠM NHIỆT BỂ BƠI KITA DE-180W/DY (7.522)
Hãng sản xuất: KITA
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]