NGUYỄN ĐỨC ANH
GIA LÂM , HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Mazda 2
Máy gia công 3
Chung cư 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 6
Khách viếng thăm 123
Ngày mở gian hàng 25/09/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
HINO DUTRO 300 SERIES KHUYẾN MẠI LỚN CHƯA (1.597)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  561.000.000 VNĐ504.900.000 VNĐ
Cập nhật: 15-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HINO 300 XZU TẢI TRONG 3, 5 TẤN THÙNG KÍN GIÁ (1.671)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  715.000.000 VNĐ643.500.000 VNĐ
Cập nhật: 11-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HINO SERIES 500 FG THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 7, 5 (1.991)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  692.000.000 VNĐ622.800.000 VNĐ
Cập nhật: 09-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HINO SERIES 500 FG THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 7, 5 (1.987)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  692.000.000 VNĐ622.800.000 VNĐ
Cập nhật: 09-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HINO SERIES 500 FG THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 7, 5 (2.076)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  692.000.000 VNĐ622.800.000 VNĐ
Cập nhật: 08-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HINO DUTRO 300 SERIES KHUYẾN MẠI LỚN CHƯA (2.164)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  561.000.000 VNĐ504.900.000 VNĐ
Cập nhật: 02-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]