VUNHUNG
NGÕ 76 NGỌC HỒI - THANH TRÌ - HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy gia công 9
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 9
Khách viếng thăm 30
Ngày mở gian hàng 27/11/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ỐNG CỔ TRÂU GÂN NHỰA PHI 300 - DÀY 16 - 22 - (321)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 11-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN ỐNG CỔ TRÂU GÂN NHỰA PHI 200, PHI (321)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 11-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CỔ TRÂU PHI 168 - ỐNG HÚT CÁT - SỎI - (321)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 10-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CỔ TRÂU XANH / TRẮNG PHI 150, HÀNG ĐẶC (558)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CỔ TRÂU PHI 140 / TRẮNG /XANH - HÚT CÁT (561)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 06-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG NHÔM BÁN CỨNG PHI 300, 350, 400, 450, 500 - (715)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG NHÔM BÁN CỨNG ( ỐNG NHÔM NHÚN D250 ) - (949)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG NHÔM BÁN CỨNG PHI 125 - ỐNG NHÔM ĐỊNH (1.651)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 30-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
SẢN XUẤT ỐNG NHÔM NHÚN PHI 150 / ỐNG NHÔM (1.651)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 30-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]