CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHẸ TƯỚI BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT - QUẬN CẦU GIẤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Nông nghiệp khác 1
Sản phẩm khác 44
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 45
Khách viếng thăm 146
Ngày mở gian hàng 29/11/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÀNG PE NHÀ KÍNH, BÁN MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH (470)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI SÂN VƯỜN, ĐẦU PHUN USA (1.093)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 19-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, GIÁ BÁN HỆ THỐNG TƯỚI (1.248)
Hãng sản xuất: AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 18-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH, MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH (1.482)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI HUNTER, VÒI PHUN TƯỚI CÂY (1.873)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT CÂY TRÁI (2.111)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH, THANH NẸP NHÀ KÍNH (2.731)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÔNG TY NHẬP KHẨU THANH NẸP VÀ ZIC ZẮC (2.752)
Hãng sản xuất: 1
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, GIÁ BÁN HỆ THỐNG TƯỚI (2.680)
Hãng sản xuất: AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 02-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHA KINH, TẤM NHỰA LÀM NHÀ KÍNH (2.525)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC SÂN VƯỜN (1.979)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT, THIẾT BI TƯỚI (2.066)
Hãng sản xuất: AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÔNG NGHỆ TRỒNG RAU CỦA ISRAEL TẠI HÀ TĨNH (2.065)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÒI PHUN TƯỚI CỎ, VÒI PHUN TƯỚI SÂN GOLF (2.144)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIÁ MÀNG KÍNH, GIÁ TẤM LỢP NHÀ KÍNH (2.299)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 22-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT (3.166)
Hãng sản xuất: AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 21-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »