TRỊNH ĐÌNH QUÂN
SỐ 6 NGÕ 232 YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy gia công 6
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 6
Khách viếng thăm 99
Ngày mở gian hàng 06/12/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BẮP BÒ MUỐI, BẮP BÒ MUỐI XÔNG KHÓI (5.437)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  350.000.000 VNĐ315.000.000 VNĐ
Cập nhật: 17-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GÀ MUỐI, GÀ MUỐI XÔNG KHÓI, GÀ MUỐI VIỆT TIỆP (5.193)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 17-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GÀ MUỐI, GÀ Ủ MUỐI, GÀ Ủ MUỐI HUN KHÓI (2.062)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GÀ MUỐI XÔNG KHÓI (2.061)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÂN GIÒ MUỐI, CHÂN GIÒ MUỐI XÔNG KHÓI (1.916)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÂN GIÒ MUỐI XÔNG KHÓI VIỆT TIỆP FOOD (1.912)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]