TRỊNH ĐÌNH QUÂN
SỐ 6 NGÕ 232 YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy gia công 4
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 4
Khách viếng thăm 13
Ngày mở gian hàng 06/12/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
GÀ MUỐI, GÀ Ủ MUỐI, GÀ Ủ MUỐI HUN KHÓI (321)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GÀ MUỐI XÔNG KHÓI (322)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÂN GIÒ MUỐI, CHÂN GIÒ MUỐI XÔNG KHÓI (560)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHÂN GIÒ MUỐI XÔNG KHÓI VIỆT TIỆP FOOD (558)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000.000 VNĐ162.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]