BẮC HẢI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Chung cư 19
Căn hộ cao cấp 10
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 29
Khách viếng thăm 204
Ngày mở gian hàng 14/12/2018
  CĂN HỘ CAO CẤP
CĂN HỘ CAO CẤP (8.875)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 04-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (6.244)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, GIÁ TỐT (6.324)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (7.917)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (5.288)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, GIÁ TỐT (6.001)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, GIÁ TỐT (912)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  150.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (7.071)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 20-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (9.553)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (10.031)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 31-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]