BẮC HẢI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Chung cư 5
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 5
Khách viếng thăm 835
Ngày mở gian hàng 14/12/2018
  CHUNG CƯ
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (650)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (653)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (585)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (649)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (648)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]