BẮC HẢI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Chung cư 8
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 8
Khách viếng thăm 921
Ngày mở gian hàng 14/12/2018
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CĂN HỘ SIÊU SANG (316)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (316)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  4.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP (1.253)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  4.700.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (654)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (656)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (656)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (651)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CĂN HỘ CAO CẤP, ĐỘC NHẤT (591)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]