CÔNG TY BÌNH MINH
SỐ 2 NGÕ 238 HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 1.245
Ngày mở gian hàng 11/02/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP SỐ LƯỢNG LỚN (85)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ950 VNĐ
Cập nhật: 23-12-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT KẾ NHÀ MÀNG POLITIV ISRAEL (1.103)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  1.000 VNĐ950 VNĐ
Cập nhật: 11-11-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG POLITIV ISRAEL, LƯỚI (1.417)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ950 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]