CÔNG TY BÌNH MINH
SỐ 2 NGÕ 238 HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Nông nghiệp khác 3
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 1.071
Ngày mở gian hàng 11/02/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÀNG NHÀ KÍNH NHẬP KHẨU POLITIV ISRAEL (157)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ950 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG, LƯỚI CHE NẮNG THÁI LAN (235)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ950 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, MÀNG PHỦ NI LÔNG (4.773)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ950 VNĐ
Cập nhật: 17-04-2020 - [TP.Hồ Chí Minh]