NGUYỄN THÀNH
HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy gia công 4
Chung cư 2
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 6
Khách viếng thăm 142
Ngày mở gian hàng 15/02/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CHUNG CƯ OSAKA COMPLEX CON ĐƯỜNG HOA ĐẦU (483)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  21.300.000 VNĐ19.170.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUNG CƯ OSAKA COMPLEX CON ĐƯỜNG HOA ĐẦU (482)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  21.300.000 VNĐ19.170.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUNG CƯ OSAKA SKYLINE, VIEW HỒ LINH ĐÀM (560)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  21.300.000 VNĐ19.170.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUNG CƯ OSAKA SKYLINE, VIEW HỒ LINH ĐÀM (561)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  21.300.000 VNĐ19.170.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUNG CƯ HOPE RESIDENCES PHÚC ĐỒNG, LONG (3.414)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  16.300.000 VNĐ14.670.000 VNĐ
Cập nhật: 19-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUNG CƯ HOPE RESIDENCES PHÚC ĐỒNG, LONG (3.410)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  16.300.000 VNĐ14.670.000 VNĐ
Cập nhật: 19-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]