BỬU NGHIỆP
THẠNH PHÚ, VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 26
Khách viếng thăm 240
Ngày mở gian hàng 12/03/2019
  ĐẤT NỀN DỰ ÁN
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ GẦN CHỢ TÂN BÌNH (BẾN CÁ) (1.460)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  550.000.000 VNĐ
Cập nhật: 22-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ GẦN CHỢ TÂN BÌNH (BẾN CÁ) (716)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  550.000.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ GẦN CHỢ TÂN BÌNH (BẾN CÁ) (635)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  550.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (2.570)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ GẦN CHỢ TÂN BÌNH (BẾN CÁ) (562)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  550.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (2.603)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (3.494)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 29-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (2.833)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (2.677)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (3.152)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ GẦN CHỢ TÂN BÌNH (BẾN CÁ) (1.466)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  550.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ GẦN CHỢ TÂN BÌNH (BẾN CÁ) (719)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  550.000.000 VNĐ
Cập nhật: 07-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (2.528)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT SỔ RIÊNG, THỔ CƯ, GIÁ F1 CHO NHÀ ĐẦU TƯ (3.106)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 02-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]