PHẠM THÀNH TRUNG
THANH TRÌ - HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy gia công 9
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 9
Khách viếng thăm 32
Ngày mở gian hàng 04/04/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI THÉP CHẤT LƯỢNG CAO GIÁ TỐT (471)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP CHẤT LƯỢNG CAO GIÁ TỐT (556)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP B40 CAO CẤP (634)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP B40 CAO CẤP (871)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 03-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP B40 CAO CẤP (1.371)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP B40 CAO CẤP (1.685)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP B40 CAO CẤP (2.051)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 19-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP B40 CAO CẤP (1.973)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP B40 CAO CẤP (2.481)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]