TTLAND
132 LÊ ĐÌNH LÝ, ĐÀ NẴNG
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất nền dự án 21
Văn phòng cho thuê 3
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 24
Khách viếng thăm 572
Ngày mở gian hàng 05/04/2019
  ĐẤT NỀN DỰ ÁN
ĐẤT NỀN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ GOLDEN HILLS, ĐÀ NẴNG (1.196)
Hãng sản xuất: GOLDEN HILLS CITY
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN KHU ĐÔ THỊ GOLDEN HILLS CITY ĐÀ NẴNG (1.193)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 22-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIỎ HÀNG ĐẤT NỀN ĐÓN SÓNG TỐT NHẤT ĐÀ NẴNG (1.208)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 22-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT NỀN GOLDEN HILLS CITY ĐÀ NẴNG GIÁ TỐT (1.181)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 26-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN GOLDEN HILLS CITY (1.203)
Hãng sản xuất: GOLDEN HILLS CITY
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 04-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN DỰ ÁN GOLDEN HILLS ĐÀ NẴNG (9.430)
Hãng sản xuất: THE SUMMIT BUILDING
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN GOLDEN HILLS, ĐÀ NẴNG. GIAI ĐOẠN 1 (1.191)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN GIÁ ĐẦU TƯ TỐT NHẤT TẠI ĐÀ NẴNG (1.182)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIỎ HÀNG ĐẤT NỀN CỰC HIẾM TẠI GOLDEN HILLS (1.182)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
GOLDEN HILLS CITY, BÁN ĐẤT NỀN GIAI ĐOẠN 1 (1.185)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN VEN BIỂN TẠI ĐÀ NẴNG GIÁ ĐẦU TƯ (1.184)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN, SHOPHOUSE GOLDEN HILLS CITY (1.190)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
GOLDEN HILLS CITY, QUỸ ĐẤT NỀN ĐẦU TƯ CỰC TỐT (1.183)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 26-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LÃI NGAY 200TR KHI SỞ HỮU ĐẤT NỀN GOLDEN HILL (1.208)
Hãng sản xuất: GOLDEN HILLS CITY
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MUA ĐẤT TẶNG 2 CÂY VÀNG, GOLDEN HILLS CITY ĐN (1.867)
Hãng sản xuất: GOLDEN HILLS CITY
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÀI LÔ ĐẤT NỀN CUỐI CÙNG TẠI GOLDEN HILLS (1.111)
Hãng sản xuất: ĐẤT NỀN ĐÀ NẴNG
Giá:  2.400.000.000 VNĐ2.160.000.000 VNĐ
Cập nhật: 26-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2