CÔNG TY TNHH BASO VIỆT NAM
SỐ 74 NGÕ 119 ĐƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HN
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 11
Khách viếng thăm 344
Ngày mở gian hàng 26/04/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH 1902GHD 2USB (637)
Hãng sản xuất: HONEYWELL
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 16-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY IN MÃ VẠCH GK420T (409)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 09-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA 110XI4 (300DPI) (378)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
NCC NGUYÊN PHỤ LIỆU & THIẾT BỊ MÃ VẠCH (656)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC,...
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY IN MÃ VẠCH GODEX G530 (300DPI) (414)
Hãng sản xuất: ĐÀI LOAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT410 300DPI (408)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (620)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (608)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (580)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (582)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP TEM NHÃN, MỰC IN, MÁY IN MÃ VẠ (585)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]