CÔNG TY TNHH BASO VIỆT NAM
SỐ 74 NGÕ 119 ĐƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HN
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 9
Khách viếng thăm 57
Ngày mở gian hàng 26/04/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
NCC NGUYÊN PHỤ LIỆU & THIẾT BỊ MÃ VẠCH (80)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC,...
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY IN MÃ VẠCH GODEX G530 (300DPI) (402)
Hãng sản xuất: ĐÀI LOAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT410 300DPI (395)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (588)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (571)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (558)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ VẠCH (560)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP TEM NHÃN, MỰC IN, MÁY IN MÃ VẠ (559)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 09-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP TEM NHÃN, MỰC IN, MÁY IN MÃ VẠ (1.548)
Hãng sản xuất: NHẬT BẢN, HÀN QUỐC,...
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 26-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]