VŨ BAO BÌ
2009 PHẠM THẾ HIỂN Q8
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 8
Khách viếng thăm 289
Ngày mở gian hàng 10/05/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ IN ẤN BAO BÌ THUẬN PHÁT (226)
Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 05-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHẬN SẢN XUẤT VÀ IN ẤN BAO BÌ PP, PE (354)
Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP BAO BÌ PP, PE TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC (594)
Hãng sản xuất: CÔNG TY BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 10-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
IN ẤN VÀ SẢN XUẤT BAO ĐỰNG GẠO, LÚA, PHÂN (595)
Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 29-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BAO PHÂN BÓN PP (606)
Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BAO LÚA GIỐNG PP. (449)
Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
SẢN XUẤT BAO BÌ (523)
Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BAO BÌ GẠO, PHÂN BÓN.... (615)
Hãng sản xuất: CÔNG TY BAO BÌ THUẬN PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 10-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]