TABLETPLAZA
459 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ( ĐỐI DIỆN BƯU ĐIỆN TỈNH )
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Samsung 11
Apple 2
Iphone 31
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 44
Khách viếng thăm 534
Ngày mở gian hàng 22/05/2019
  SAMSUNG
SAMSUNG GALAXY A70 (497)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 30-05-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A50 64GB (499)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 30-05-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A30 64GB (423)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-05-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A50 64GB (425)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-05-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A70 (424)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-05-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A70 (657)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  8.290.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A50 64GB (658)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  5.590.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A70 (657)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
SAMSUNG GALAXY A30 64GB (500)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 30-05-2019 - [Bình Dương]
SAMSUNG GALAXY A50 64GB (661)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
SAMSUNG GALAXY A30 64GB (659)
Hãng sản xuất: SAMSUNG
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]