MINH VIỆT PHÁT GROUP
GS1 ĐÔNG HÒA DĨ AN.BÌNH DƯƠNG
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất nền dự án 25
Mua bán nhà đất khác 17
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 42
Khách viếng thăm 271
Ngày mở gian hàng 17/06/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ĐẤT NỀN (314)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  250.000.000 VNĐ
Cập nhật: 16-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (471)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  250.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (782)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.250)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.881)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.957)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.957)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.037)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.113)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 02-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.270)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ449.100.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.269)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.270)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ404.190.000 VNĐ
Cập nhật: 31-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.269)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 30-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.112)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ424.150.000 VNĐ
Cập nhật: 29-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.113)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.191)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 27-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »