MINH VIỆT PHÁT GROUP
GS1 ĐÔNG HÒA DĨ AN.BÌNH DƯƠNG
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất nền dự án 9
Mua bán nhà đất khác 14
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 23
Khách viếng thăm 474
Ngày mở gian hàng 17/06/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ĐẤT NỀN (9.146)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 26-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (5.385)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  450.000.000 VNĐ
Cập nhật: 13-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.191)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  250.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-09-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.024)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 30-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.261)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  250.000.000 VNĐ
Cập nhật: 16-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.422)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  250.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (1.729)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.043)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.439)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.436)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.201)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.282)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.201)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 02-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.280)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ449.100.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.282)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẤT NỀN (2.281)
Hãng sản xuất: MINH VIỆT PHÁT GROUP
Giá:  499.000.000 VNĐ404.190.000 VNĐ
Cập nhật: 31-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2