VÕ DUY ANH
LÁI THIÊU, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy gia công 2
Chung cư 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 87
Ngày mở gian hàng 06/11/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
3.8TY - DÃY TRỌ 8 PHÒNG + 1 NHÀ PHÍA TRƯỚC, (9.451)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.800.000.000 VNĐ3.420.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-11-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
3.8TY - DÃY TRỌ 8 PHÒNG + 1 NHÀ PHÍA TRƯỚC, (9.307)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.800.000.000 VNĐ3.420.000.000 VNĐ
Cập nhật: 07-11-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
3.8TY - DÃY TRỌ 8 PHÒNG + 1 NHÀ PHÍA TRƯỚC, (9.554)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  3.800.000.000 VNĐ3.420.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-11-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]