CTY MINH THÀNH
185 NGÔ GIA KHẢM, VĨNH HẢI, NHA TRANG, KHÁNH HÒA
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy lọc nước 3
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 36
Ngày mở gian hàng 26/11/2019
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC LẮP DƯỚI BỒN RỬA EU101 (1.907)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI CLEANSUI
Giá:  11.600.000 VNĐ
Cập nhật: 12-12-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TẠO ION KIỀM EU700 (1.905)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI CLEANSUI
Giá:  43.900.000 VNĐ
Cập nhật: 12-12-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC THƯƠNG MẠI MP02-3 (1.908)
Hãng sản xuất: MITSUBISHI CLEANSUI
Giá:  14.500.000 VNĐ
Cập nhật: 12-12-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]