CÔNG TY BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, TP. HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Nông nghiệp khác 2
Sản phẩm khác 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 239
Ngày mở gian hàng 02/12/2020
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
NHÀ LƯỚI NHÀ MÀNG, LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG (1.503)
Hãng sản xuất: POLITIV
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2021 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT (1.775)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 22-04-2021 - [TP.Hồ Chí Minh]
TÌM ĐẠI LÝ TƯỚI NHỎ GIỌT, ĐẠI LÝ TƯỚI NHỎ GIỌ (1.772)
Hãng sản xuất: TÂY BAN NHA
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 19-04-2021 - [TP.Hồ Chí Minh]