THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 379.408
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.102)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.210)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.295)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (3.933)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.323)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.254)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.157)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.187)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.309)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (1.064)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (1.878)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-05-2018 - [Toàn quốc]