THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 358.021
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (944)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.047)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.149)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (3.707)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.028)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.097)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.012)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.012)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.141)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (904)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (1.602)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]