THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 367.165
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.044)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.142)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.239)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (3.822)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.192)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.198)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.106)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.134)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.237)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (994)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (1.768)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]