THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 360.409
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (953)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.055)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.158)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (3.720)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.043)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.106)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.019)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.021)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.157)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (916)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (1.620)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 22-03-2017 - [Toàn quốc]