THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 386.068
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.185)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.330)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.419)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.079)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.561)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.357)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.290)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.284)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.417)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (1.161)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (2.070)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]