THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 378.483
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.086)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.183)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.279)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (3.895)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.278)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.239)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.142)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.172)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.290)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (1.042)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (1.839)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]