THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 384.307
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.159)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.297)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.383)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.028)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.501)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.322)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.243)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.254)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.387)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (1.130)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (2.020)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]