THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 387.782
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.213)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.364)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.455)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.122)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.635)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.397)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.326)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.318)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.452)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (1.201)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (2.120)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-08-2019 - [Toàn quốc]