THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 389.445
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.226)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.380)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.471)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.159)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.693)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.423)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.348)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.346)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.472)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (1.222)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (2.151)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-10-2019 - [Toàn quốc]