THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 385.039
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (1.171)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.311)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.397)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.054)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.521)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.336)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.273)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.266)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.398)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (1.143)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (2.044)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-11-2018 - [Toàn quốc]