THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 81
Khách viếng thăm 362.730
Ngày mở gian hàng 29/10/2008
  MÁY MÓC NGÀNH NHỰA
MÁY THỔI TẤM XỐP PS (985)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT TAICAL (1.082)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY ĐỊNH HÌNH HỘP CƠM XỐP (2.190)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (3.752)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY DỆT LƯỚI CHE NẮNG (4.100)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY LÀM RA VẢI PP KHÔNG DỆT (2.136)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
DÂY TRUYỀN TÁI CHẾ NHỰA TỰ ĐỘNG (1.053)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU (1.076)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY THỔI, MÀNG, PE, PP, HDPE (1.184)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA UPVC (954)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]
MÁY CẮT HỘP CƠM (1.664)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-05-2017 - [Toàn quốc]