DƯỢC PHẨM PHÚ HẢI - BỆNH - THUỐC CHỮA BỆNH
TP BẮC GIANG - CHỦ TK: NGÔ MINH HẢI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 179
Khách viếng thăm 853.485
Ngày mở gian hàng 20/05/2009
  BỆNH VIÊM ĐA KHỚP
TSQUANG :BỆNH THẤP KHỚP - VIÊM KHỚP DẠNG THẤP (7.112)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP (VKDT) (3.416)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP RHEUMATOID ARTHRITIS (3.438)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC CHỮA BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP (5.995)
Hãng sản xuất: TU VAN SUC KHOE
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
AYUARTIS THUỐC CHỮA BỆNH VIÊM ĐA KHƠP (129.499)
Hãng sản xuất: ẤN ĐỘ
Giá:  770.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC MỚI CHỮA BỆNH THẤP KHỚP-VIÊM ĐA KHỚP (9.913)
Hãng sản xuất: HÀ LAN
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH THẤP KHỚP - VIÊM ĐA KHỚP -THUÔC ĐIỀU TRỊ (12.006)
Hãng sản xuất: K-LINK USA
Giá:  340.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH VIÊM KHỚP, THOÁI HOÁ ĐỐT SỐNG VÀ THUỐC ĐT (9.239)
Hãng sản xuất: USA
Giá:  770.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH VIÊM ĐA KHỚP - BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP (8.407)
Hãng sản xuất: K-LINK QUỐC TẾ
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC CHỮA BÊNH THẤP KHỚP (VKDT), VIÊM ĐA KHỚP (9.856)
Hãng sản xuất: AN ĐỘ
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH VIÊM ĐA KHỚP:MỘT SỐ BIỂU HIỆN BỆNH SINH (7.999)
Hãng sản xuất: ITALIA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH VIÊM ĐA KHỚP DẠNG THẤP (VKDT) (6.436)
Hãng sản xuất: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]