DƯỢC PHẨM PHÚ HẢI - BỆNH - THUỐC CHỮA BỆNH
TP BẮC GIANG - CHỦ TK: NGÔ MINH HẢI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 179
Khách viếng thăm 854.655
Ngày mở gian hàng 20/05/2009
  BỆNH TRĨ
BỆNH TRĨ VÀ THUỐC CHỮA BỆNH TRĨ (13.247)
Hãng sản xuất: ẤN ĐỘ
Giá:  770.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH TRĨ VÀ THUỐC CHỮA BỆNH TRĨ (3.237)
Hãng sản xuất: AYUVEDA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH TRĨ, ĐIỀU TRỊ TRĨ, THUỐC CHỮA BỆNH TRĨ (3.507)
Hãng sản xuất: AYUVEDA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SAFINAR THUỐC TRỊ BỆNH TRĨ VÀ TIÊU TRĨ (9.353)
Hãng sản xuất: CTCP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH TRĨ VÀ THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ HIỆU QUẢ (6.202)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
AYURHOIDS: BỆNH TRI VÀ THUỐC CHỮA BỆNH TRĨ (12.012)
Hãng sản xuất: ẤN ĐỘ
Giá:  770.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH TRĨ – THUỐC CHỮA BỆNH TRĨ PREPARATION-HS (3.518)
Hãng sản xuất: NHAP NGOAI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH TRĨ VÀ THUỐC CHỮA BỆNH TRĨ TRĨ-SK (4.829)
Hãng sản xuất: CTCP SỨC KHỎE
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
TRĨ NỘI – TRĨ NGOẠI – THUỐC CHỮA BỆNH TRĨ (3.556)
Hãng sản xuất: NHAP NGOAI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]