DƯỢC PHẨM PHÚ HẢI - BỆNH - THUỐC CHỮA BỆNH
TP BẮC GIANG - CHỦ TK: NGÔ MINH HẢI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 179
Khách viếng thăm 844.158
Ngày mở gian hàng 20/05/2009
  TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU TRỊ (3.268)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
CHẢY MÁU NÃO - XUẤT HUYẾT NÃO (3.341)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
NHỒI MÁU NÃO - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (3.423)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TR (5.675)
Hãng sản xuất: TU VAN SUC KHOE
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
LBK - ĐIỀU TRỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (9.529)
Hãng sản xuất: HD PHARMA
Giá:  25 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO -THUỐC ĐIỀU TRỊ (9.706)
Hãng sản xuất: CT VIMEDIMEX SĐK :VN-0020-08
Giá:  145 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC CẤP CỨU: BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (12.215)
Hãng sản xuất: ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG
Giá:  800.000 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
TS THIỆN QUANG : BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (7.421)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN THUỐC ĐẶC TRỊ TBMMN (9.863)
Hãng sản xuất: ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG
Giá:  800.000 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO: CHUẨN ĐOÁN Đ/TRỊ (6.158)
Hãng sản xuất: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC CHO NGƯỜI BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (5.513)
Hãng sản xuất: NHAP NGOAI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]