DƯỢC PHẨM PHÚ HẢI - BỆNH - THUỐC CHỮA BỆNH
TP BẮC GIANG - CHỦ TK: NGÔ MINH HẢI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 179
Khách viếng thăm 834.019
Ngày mở gian hàng 20/05/2009
  THUỐC TIM MẠCH HUYẾT ÁP
OMEGA SQUA: H T TRỊ BỆNH TIM MẠCH VÀ CAO H/AP (9.531)
Hãng sản xuất: K-LINK QUỐC TẾ
Giá:  390.000 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
VÒNG ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP - ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP (10.230)
Hãng sản xuất: K-LINK QUỐC TẾ
Giá:  2.200.000 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
COENZYME Q10 HỐ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH (6.384)
Hãng sản xuất: MANUFACTURED IN THE U.S.A NBTY
Giá:  1.250.000 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
THUỐC CHỮA BỆNH TIM MẠCH VÀ CAO HUYẾT ÁP (7.797)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
LECITHIN ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH VÀ CAO MỠ MÁU (3.878)
Hãng sản xuất: NHAP NGOAI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
TĂNG MỠ MÁU RỐI LOẠN MỠ MÁU VÀ THUỐC ĐIỀU TRỊ (6.697)
Hãng sản xuất: NHẬP NGOẠI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
AYU ROL - ĐIỀU TRỊ XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VÀ CAO HA (5.224)
Hãng sản xuất: NHAP NGOAI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
OMEGA 3USA ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH VA HUYẾT ÁP (4.468)
Hãng sản xuất: BAXCO PHARMACEUTICAL INC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]
OPC9. ĐIỀU TRỊ CAO MỠ MÁU VÀ CAO HUYẾT ÁP (4.510)
Hãng sản xuất: NU-HEALTH PRODUCTS COMPANY – U
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-06-2017 - [Toàn quốc]