BỘ BÀN GHẾ ĐẸP - ĐỒ GỖ ĐỒNG KỴ - BÀN GHẾ ĐỒNG KỴ
TỪ SƠN - BẮC NINH - CHỦ TÀI KHOẢN : NGÔ MINH HẢI ĐT: 0972.690.610
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 800
Khách viếng thăm 2.977.254
Ngày mở gian hàng 12/06/2009
  SẬP GỤ - TỦ CHÈ
SẬP GỖ GỤ, SẬP CHẠM 3 BÔNG SG12 (3.328)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  32.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ KHẢM ỐC, SẬP CHẠM 3 BÔNG SG13 (3.172)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  35.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ KHẢM ỐC, SẬP 3 BÔNG SG14 (2.997)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  39.500.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP GỤ KHẢM ỐC SG09 (6.601)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ PHÚ HẢI
Giá:  34.650.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP KHẢM ỐC SG05 (6.490)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ PHÚ HẢI
Giá:  44.550.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ, SẬP 3 BÔNG, SẬP KHẢM CẢNH SG24 (2.106)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỖ KIỂU CỔ, SẬP NẰM GỖ HƯƠNG SG>>18 (2.078)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PHÚ HẢI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ KHẢM TRAI, SẬP GỖ GỤ SG19 (1.927)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PHÚ HẢI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỖ GỤ, SẬP KHẢM CẢNH SG15 (3.247)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  32.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỖ MUN SẬP GỖ HIẾM DÀNH CHO ĐẠI GIA SG25 (477)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GỖ MUN HOA, SẬP GỖ MUN QUÍ HIẾM SG26 (469)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
SẬP NẰM GỖ MUN, SẬP GỖ QUÍ VÀ HIẾM SG27 (470)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ NỘI THẤT PHÚ HẢI
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP KHẢM CẢNH SG06 (6.263)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ PHÚ HẢI
Giá:  40.150.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP KHẢM ỐC SG10 (7.857)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ PHÚ HẢI
Giá:  28.050.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP KHẢM CÁNH SG07 (6.824)
Hãng sản xuất: ĐỒ GỖ PHÚ HẢI
Giá:  34.650.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP VẮT VAI SG04 (7.819)
Hãng sản xuất: MỸ NGHỆ PHÚ HẢI
Giá:  39.050.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP KHẢM CÁNH SG08 (12.989)
Hãng sản xuất: CÔNG TY PHÚ HẢI TAM SƠN
Giá:  51.150.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP ĐỤC 3 BÔNG + CHẠM HOA VĂN SG03 (7.187)
Hãng sản xuất: MỸ NGHỆ PHÚ HẢI
Giá:  35.500.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [Toàn quốc]
SẬP GỤ - SẬP KHAM TRAI – SẬP ĐỤC SG01 (9.705)
Hãng sản xuất: CÔNG TY PHÚ HẢI TAM SƠN
Giá:  39.500.000 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [Toàn quốc]