THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 410.792
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm BƠM CÁNH GẠT(VANE PUMP)
Hãng sản xuất YUKEN(JAPAN)
Khách xem 14.320 lượt
Ngày cập nhật 15-10-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm
Bơm cánh gạt Yuken được nhập trực tiếp từ hãng Japan. Vui lòng click vào http://thuykhidien.com.vn/product/yuken/yp.php  để xem catalogue chi tiết sản phẩm.

Hình minh họa : Bơm cánh gạt đôi

Hình minh họa : Bơm cánh gạt đơn

PV2R single vane pumps: PV2R1、PV2R2、PV2R3、PV2R4

Double vane pumps: PV2R12、PV2R13、PV2R14、PV2R23、PV2R24、PV2R34

PV2R1-6-F-RAA-4222C

PV2R1-10-F-RAA-4222C

PV2R1-12-F-RAA-41C

PV2R1-14-F-RAA-41C

PV2R1-17-F-RAA-41C

PV2R1-19-F-RAA-41C

PV2R1-23-F-RAA-41C、PV2R1-25-F-RAA-41C

PV2R1-28-F-RAA-41C

PV2R1-31-F-RAA-41C

PV2R2-26-F-RAA-41C

PV2R2-33-F-RAA-41C、PV2R2-41-F-RAA-41C

PV2R2-47-F-RAA-41C

PV2R2-53-F-RAA-41C

PV2R2-59-F-RAA-41C

PV2R3-65-F-RAA-31C、PV2R3-66-F-RAA-31C

PV2R3-76-F-RAA-31C
PV2R2-59-F-RAA-42C

PV2R3-116-F-RAA-31C

PV2R4-136-F-RAA-30C

PV2R4-153-F-RAA-30C

PV2R4-184-F-RAA-30C

PV2R4-200-F-RAA-30C

PV2R4-237-F-RAA-30C


BƠM CÁNH GẠT(VANE PUMP)