THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 166
Khách viếng thăm 393.621
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm BẪY ĐIỆN (ELECTRONIC TRAP)
Hãng sản xuất TPC/KOREA
Khách xem 11.952 lượt
Ngày cập nhật 24-08-2019
Giá cả Giới thiệu sản phẩm
Bộ xả hơi tách nước bằng điện( electronic trap)- điện áp 24-220V- với nhiều mức điều chỉnh.
Loại này có thể cài đặt thời gian đóng mở theo ý muốn với mức quy định được ghi trong sản phẩm là thời gian đóng dài nhất là 40 phút, thời gian xả dài nhất 10 giây.
BẪY ĐIỆN (ELECTRONIC TRAP)