THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 410.800
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm TPC PNEUMATIC
Hãng sản xuất TPC/KOREA
Khách xem 11.657 lượt
Ngày cập nhật 15-10-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm

TPC Pneumatic Equipment

 

Actuators : TCP1, APM,TCM,TCM2,AM2, TCA2,TCS1,TCS2,TCQ2,AQ2, TCDQ2CP, NST, AST,ASTH,ACK1,TCK ,TCKP1,TGQ,TGM2,TG,TCRL,OPL,NP,ADR,AMR,NDM,ARD,NF,NR,NLCD,NLCS,  ASL,SB,TCP1000,2000,SAH.

 

Clean Equipment : CR/CV-ARD, CR/CV-AQ2, CR/CV-TCM2, CR/CV-TGQL, CR/CV/SC-NLCD

 

Air Line Equipment : PC2000/5000 TAC3000/4000,PF2000/5000,PR2000/5000
TAR3000/4000, PC2000/5000 TAC3000/4000, PR2000/5000 , PR2000/5000, PL2000/5000 , PFH, PFU, TAL3000/4000, TAR3000/4000, TDF 15A~30A, TAD05~TAD750

 

Directional Control Valves : DS300/3000/5000,TV2,DR100,DV1000/3000/4000, SC2,TVV5F3,TVV5F5,TVV72,TVV5J3,DP300/3000/5000,TVP8, DX2R, DS3000,DS2000/6000, SH,DT220,DC,TVH,DM.

 

Vacuum Equipmentt : EP, EM/EL

 

Accessories : TAS/SP,SPM,SP,SN,SPS,SB,TPC-1000,TPC1200,SQ/SQ2,TJ,TUK, SPSA, D-A54K,D-A73K,D-C73K,W1 ,W2,D-P70K,D-P74K.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks and Best Regards,

LÊ THANH TÂN (Mr.)

Vice Of Sale Department

THUY KHI DIEN R.T TRADING CO., LTD

Địa chỉ: 144 Ky Con Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCM City.
Số điện thoại: 
0936 789 613  |  0392 789 613 
Email: 
tan.thuykhidien@gmail.com
Zalo: 0936 789 613
Website: 
www.thuykhidien.com.vn | www.thuyluc-tkd.com.vn | www.yuken.com.vn | www.khinentpc.com.vn

TPC PNEUMATIC