THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 409.108
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm RELIEF VALVE
Hãng sản xuất YUKEN
Khách xem 9.541 lượt
Ngày cập nhật 18-09-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm


  Công Ty Thy Khí Đin R.T chúng tôi là đi din phân phi các dòng sn phm Yuken ti Vit Nam. Quý khách vui lòng tham kho một số serie sn phm Yuken như phía dưới:

Các lo
i van áp:


DT-01-22T, DG-01-22T, DG-02-H-22T, BT-03,BG-03,BT-06,BG-06,BT-10,BG-10,S-BG-03,S-BG-06,BST-03,BSG-03,BST-06,
BSG-06,BST-10,BSG-10,S-BSG-03,S-BSG-06

HT-03,HG-03,HCT-03,HCG-03,HCT-06,HCG-06,HT-10,HG-10,HCT-10,HCG-10

RT-03,RG-03,RCT-03,RCG-03,RT-06,RG-06,RCT-06,RCG-06,RT-10,RG-10,RCT-10,RCG-10

BUCG-06-BV,BUCGM-06,FG-02-30,FCG-02-0,FG-03-125,FCG-03-125,FG-06-250,FCG-06-250,FG-10-500,FCG-10-500
SRT-03,SRG-03,SRCT-03,SRCG-03,SRT-06,SRG-06,SRCT-06,SRCG-06,SRT-10,SRG-10,SRCT-10,SRCG-10
TC1G-01-40,TC2G-01-40,TC1G-03,TC2G-03,GCT-02-31
FSHG-06-1V-C1C2-D24,FSLHG-04,FSLHG-08,FSLHG-10,FSLHG-12


Các lo
i van đin t:


DSG-01-2B2-D24-N1-70442
DSG-01-2B2-D24-N-70-L
DSG-01-2B3-D24-N-70
DSG-01-3C2-D24-N1-70422
DSG-01-3C4-D24-N-70
DSG-01-3C12-D24-N-70
DSG-01-3C40-D24-N-70
DSG-03-2B2-D24-N-50
DSG-03-2B2-D24-N-50-L
DSG-03-2B3-D24-N-50
DSG-03-2B2B-D24-N-50
DSG-03-3C2-D24-N1-50442
DSG-03-3C4-D24-N1-50442
DSG-03-3C12-D24-N-50

Các dòng bơm Piston serie A và AR:


AR16-FR01C-20 AR22-FR01C-20
AR16-FR01B-20 AR22-FR01B-20
A10-F-R-01-C-K-10 A10-F-R-01-B-K-10
A16-F-R-01-C-S-K-32
A16-F-R-01-B-S-K-32
A16-F-R-01-H-S-K-32
A22-F-R-01-B-S-K-32
A22-L-R-01-C-S-K-32
A22-L-R-01-B-S-K-32
A37-F-R-04-H-K-A-32366
A37-F-R-01-B-K-32
A56-L-R-01-C-S-K-32
A56-L-R-01-B-S-K-32
A56-L-R-01-H-S-K-32
A70-F-R-01-C-S-60
A70-F-R-01-B-S-60
A70-F-R-01-H-S-60
A90-L-R-01-H-S-60
A90-L-R-01-K-S-60
A90-F-R-01-H-S-60
A145-F-R-01-C-S-60
A145-F-R-01-B-S-60
A145-F-R-01-H-S-60
A145-L-R-01-K-S-60
A145-L-R-01-C-S-60
A145-L-R-01-B-S-60
A145-L-R-01-H-S-60
A145-L-R-01-K-S-60
A45-F-R-04-H-K-10393
A70-FR04HS-60
A145-FR04HS-60
A37-F-R-04-H-K-32366
A56-F-R-04-H-K-32393
A56-F-R-04-H-K-60366

Hãy gi ngay 0984 595 248 hoc 08 3914 2300
Email: thachquet@yahoo.com.vn ho
c tq@thuykhidien.com.vn
www.yuken.com.vn/

RELIEF VALVE