THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 410.802
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm EPFRCG-H02-175-100-EX-10-TN-S3
Hãng sản xuất TOKYO-KEIKI
Khách xem 8.029 lượt
Ngày cập nhật 15-10-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm
Download catalog: http://www.tokyo-keiki.com.vn/res/product/download/pROPORTIONAL%20CONTROL%20VALVE%20EPFRG.pdf


MODEL CODE

EPF(R)G - 03 - 130 -( D A )- EX - 10 - (S1)
1   2   3   4 5   6   7   8
1. Prop. flow control valve
  EPFG: w/series type compensator
  EPFRG: w/bypass type compensator
2. Size
3. Max. flow
4. Controller, position sensor
  Omit for no controller or position sensor
  F: w/position sensor, no controller
  D: w/DIN connector type controller
5. Controller type
  A: analog input
  T: integrated setting w/timer(3 settings, 2 timers)
6. Pilot
  Omit for internal pilot w/reducing valve
  EX: external pilot w/reducing valve
7. Design no.
  11: EPFRG-06 only
  10: Other
8. Suffix
  Omit for EPFG
  S1: for EPFRG
SPECIFICATIONS
Model EPFG EPFRG
Size 03 06 10 02 03 06 10
Max. wkg. press. (MPa) 21 17.5 21
Max. contr. flow code 30 65 130 170 250 375 500 30 65 130 150 250 290 375 500 1000
Min. contr. flow (L/min) 0.3 0.7 1.3 1.7 2.5 4 5 1 1.5 2 2 3 4 5 6 10
Max. contr. Flow (L/min) 30 65 130 170 250 375 500 30 65 130 150 250 290 375 500 1000
Pilot press (MPa) 1.5 - 21
Pilot flow (L/min) 1.5 1.5 2.5 1.5 2.0 2.5 3
Rated current (A) 1
Coil resistance 14 15
Dither freq. (Hz) 100 - 110
Dither Current
(mA rms)
42 90
Current
contr. sol.
hysteresis below 3 %
repeatability below 1 %
Position
contr. sol.
hysteresis below 0.2 % -
repeatability below 0.1 % -
Press. compensator series type compensator bypass type compensator
Mass (kg) 10 24 50 10 18 33 68
EPFRCG-H02-175-100-EX-10-TN-S3