THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 406.516
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm CÔNG TẮC ÁP SUẤT JCS-02N
Hãng sản xuất RISEN/TAIWAN
Khách xem 7.037 lượt
Ngày cập nhật 02-07-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm
Liên hệ: 0984 595 248
Email: tq@thuykhidien.com.vn
Gặp Mr Thạch Quết


Serial No.

Port Size

Pressure Range (bar)

Max Pressure (bar)

JCS-

02

N : 30~210

210

NL : 15~60

210

NLL : 5-60 70
JCH- 02

30~350

350

JCD-

02

S : 4-26

70

JPS

02

HM : 30~210

210

L : 15~60

210

LL : 5~60

70

MJCS

02
03

P : 30~210
A : 30~210
B : 30~210

210

PL : 15~60
AL : 15~60
BL : 15~60

210

PLL : 5~60
ALL : 5~60
BLL : 5~60

70

CÔNG TẮC ÁP SUẤT JCS-02N