THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 416.009
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm SHIMADZU GEAR PUMPS SINGLE PUMPS GPY
Hãng sản xuất SHIMADZU/JAPAN
Khách xem 11.191 lượt
Ngày cập nhật 15-10-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm
 Hydraulic Gear Pumps Single Pump
Gear Pump GPY-11.5A1S2-R732
Gear Pump GPY-3A1S2-R715
Gear Pump GPY-5.8A1S2-R729
SHIMADZU GEAR PUMPS SINGLE PUMPS GPY