THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 416.004
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm SHIMADZU GEAR PUMPS SINGLE PUMPS
Hãng sản xuất SHIMADZU/JAPAN
Khách xem 11.121 lượt
Ngày cập nhật 15-10-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm
 Shimadzu Gear Pumps Single Pumps
Bơm SGP1A16F1H9-R963
Bơm SGP1A27F1H9-R012
Bơm SGP1A32F1H9-R014 
Bơm SGP1A36F1H9-R155
SHIMADZU GEAR PUMPS SINGLE PUMPS