XTN TECHNICAL & TRADING COMPANY
65 HOANG VAN THU STREET, WARD 7, VUNG TAU CITY
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 182
Khách viếng thăm 82.009
Ngày mở gian hàng 05/08/2010
  PHỤ KIỆN NGÀNH NƯỚC KHÁC
ỐNG VẢI CAO SU CỨU HỎA FIRE RUBBER HOSE (1.553)
Hãng sản xuất: KOREA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
ĐẦU NỐI ỐNG CỨU HỎA (1.544)
Hãng sản xuất: PACKER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
VÒNG ĐỆM SPIRAL WOUND GASKETS (1.937)
Hãng sản xuất: KLINGER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
GIOĂNG BÌA KHÔNG AMIĂNG NON-ABESTOS (1.759)
Hãng sản xuất: KLINGER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
TẤM BÌA NON-ABESTOS GASKET (1.522)
Hãng sản xuất: TOMBO
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]