XTN TECHNICAL & TRADING COMPANY
65 HOANG VAN THU STREET, WARD 7, VUNG TAU CITY
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 182
Khách viếng thăm 91.894
Ngày mở gian hàng 05/08/2010
  THIẾT BỊ THỦY LỰC KHÁC
PHỚT CƠ KHÍ 1500 # 1-1/2IN (926)
Hãng sản xuất: USA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
PHỚT CƠ KHÍ 1500 # 1-1/2IN (961)
Hãng sản xuất: USA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
GIOĂNG CHESTERTON 195 SYNTHETIC FIBER GASKET (1.641)
Hãng sản xuất: CHESTERTON
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
GIOĂNG CHESTERTON 1600 GRAPHITE VALVE PACKIN (1.659)
Hãng sản xuất: CHESTERTON
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
GIOĂNG CHESTERTON 477-1 CARBON FIBER PACKING (1.761)
Hãng sản xuất: CHESTERTON
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]
GIOĂNG CHESTERTON 459 NICKEL FOIL GRAPHITE (1.628)
Hãng sản xuất: CHESTERTON
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2019 - [Toàn quốc]