XTN TECHNICAL & TRADING COMPANY
65 HOANG VAN THU STREET, WARD 7, VUNG TAU CITY
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 182
Khách viếng thăm 81.996
Ngày mở gian hàng 05/08/2010
  MÁY MÓC THIẾT BỊ CƠ KHÍ
DỤNG CỤ FLEXIBLE PACKING EXTRACTOR TOOLS (1.774)
Hãng sản xuất: CHESTERTON
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
MAI NỐI XÍCH NEO TÀU CẤP 3 (1.487)
Hãng sản xuất: SOTRA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
XÍCH NEO TÀU CẤP 3 (1.441)
Hãng sản xuất: SOTRA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
BÉC CẮT HYPERTHERM (1.519)
Hãng sản xuất: HYPERTHERM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
NƯỚC LÀM MÁT HYPERTHERM 028872 (2.185)
Hãng sản xuất: HYPERTHEM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]
BỘ THÁO TẾT CHÈN PACKING HOOK SETS (2.559)
Hãng sản xuất: KOREA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [Toàn quốc]